لوگو جدید سایت 3
Loading
Loading
Loading
دکمه 3
دکمه 1
ایکون سامد
دکمه 2
مشاغل خانگی
روابط کار
آیکون مرکز تحقیقات 2
رسیدگی به شکایات
لوگو مرکز تحقیقات

لوگو باشگاه30مجوزهای ملی کشور


 

 لینک های منتخب 4  ریاست جمهوری لینک های منتخب 2   لینک های منتخب 3    پرتال استانداری  
 سازمان های تابعه 2  سازمان های تابعه 3  سازمان های تابعه 4 کارگر نیوز
 لوگو انجمن صتفی کارفرمایان
 سازمان های تابعه 1  سازمان های تابعه 5  بازرسی کار  کلینیک کسب و کار آیکون مناقصات
آیکون بنگاههای اقتصادی زود بازده   آیکون   ایکون مشاغل خانگی  آیکون سامانه رصد آیکون راه بهشت  
پورتال آموزشی   تعاونی اعتبار 2   استانداری اصفهان

درگاه خدمات الکترونیک تامین اجتماعی  

 

 

 

جمعه، ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۹

  • اذان صبح ۰۴ : ۵۵ : ۰۵
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۲۵ : ۳۹
  • اذان ظهر ۱۳ : ۱۱ : ۴۰
  • غروب خورشید ۱۹ : ۵۷ : ۱۴
  • اذان مغرب ۲۰ : ۱۴ : ۴۳
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۶ : ۳۸