آدرس و کد پستی :

آدرس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

اصفهان - هتل پل - اول بلوار آئینه خانه - جنب بن بست ماه

کد پستی74461-81636-----تلفنخانه : 28-36673227 - 031

 

آدرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان

اصفهان-خیابان هزار جریب - انتهای خیابان کارگر

تلفنخانه : 7-36686055  - 031

 

  ایمیل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
Pr.Taavon.Kar@gmail.com

آدرس صفحه اینستاگرام

 @kar.esfahan

شماره تماس ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان هاView Larger Map

مدیر کل و مدیران ستادی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

کامران کلانی

مدیرکل

36670850

رضا برزوییان

مدیر روابط کار

36670809

حسین باقری

مدیراشتغال و کارآفرینی

36671761

علیرضا تیغ ساز

مدیر امور تعاون

36670840

احمدرضا پرنده

مدیر امور اجتماعی

36671765

جواد صدیقیان

مدیرپشتیببانی و توسعه منابع انسانی

36672153