آدرس و کد پستی :

آدرس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

اصفهان - هتل پل - اول بلوار آئینه خانه - جنب بن بست ماه

کد پستی74461-81636

تلفنخانه : 28-36673227  - 031

 

آدرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان

اصفهان-خیابان هزار جریب - انتهای خیابان کارگر

تلفنخانه : 7-36686055  - 031


ایمیل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

Pr.Taavon.Kar@gmail.com

آدرس صفحه اینستاگرام

 @kar.esfahan

شماره تماس ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان هاView Larger Map