مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان

بازدید از ساختمان نیمه کاره نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

بازدید ازنمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 2

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 9

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 8

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 7

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 6

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 5

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 4

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 3

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 2

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

مراسم تودیع و معارفه سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان 1

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹

بازدید از نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان1

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید