دیدار و گفتگو کامران کلانی و هیأت همراه با سرپرست جدید اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان

جلسه کامران کلانی و هیأت همراه با سرپرست اداره کل تامین اجتماعی 5

سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹

دیدار و گفتگو کامران کلانی و هیآت همراه با دکتر ریاضی سرپرست جدید اداره کل تامین اجتماعی استان

سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹

جلسه کامران کلانی و هیأت همراه با سرپرست اداره کل تامین اجتماعی 3

سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹

جلسه کامران کلانی و هیأت همراه با سرپرست اداره کل تامین اجتماعی 2

سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹

جلسه کامران کلانی و هیأت همراه با سرپرست اداره کل تامین اجتماعی 1

سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید