پنجمین جلسه شورای معاونین

جلسه شورای معاونین -20 دی ماه 6

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

جلسه شورای معاونین -20 دی ماه 5

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

جلسه شورای معاونین -20 دی ماه 4

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

جلسه شورای معاونین -20 دی ماه 3

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

جلسه شورای معاونین -20 دی ماه 2

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹

جلسه شورای معاونین -20 دی ماه 1

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید