جلسه انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در شهرضا با حضور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی

جلسه انجمن های صنفی کارگران ساختمان شهرستان های استان در شهرضا با حضور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی 6

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه انجمن های صنفی کارگران ساختمان شهرستان های استان در شهرضا با حضور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی 5

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه انجمن های صنفی کارگران ساختمان شهرستان های استان در شهرضا با حضور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی 4

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه انجمن های صنفی کارگران ساختمان شهرستان های استان در شهرضا با حضور خانم سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه انجمن های صنفی کارگران ساختمان شهرستان های استان در شهرضا با حضور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی 2

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

جلسه انجمن های صنفی کارگران ساختمان شهرستان های استان در شهرضا با حضور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی 1

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید