تقدیر از بانوان فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی استان

تقدیر از بانوان فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر از بانوان فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی 7

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر از بانوان فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی 6

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر از بانوان فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی 5

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر از بانوان فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی 4

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر از بانوان فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی 3

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر از بانوان فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی 2

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر از بانوان فعال تشکل های کارگری و کارفرمایی 1

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید