دیدار دکتر میرزایی با امام جمعه اصفهان

دیدار دکتر میرزایی با امام جمعه اصفهان 8

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار دکتر میرزایی با امام جمعه اصفهان 7

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار دکتر میرزایی با امام جمعه اصفهان 6

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار دکتر میرزایی با امام جمعه اصفهان 5

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار دکتر میرزایی با امام جمعه اصفهان 4

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار دکتر میرزایی با امام جمعه اصفهان 3

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار دکتر میرزایی با امام جمعه اصفهان 2

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

دیدار دکتر میرزایی با امام جمعه اصفهان 1

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید