ویدیو کنفرانس نشست صمیمی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها با مقام عالی وزارت

ویدیو کنفرانس نشست صمیمی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها با مقام عالی وزارت 8

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

ویدیو کنفرانس نشست صمیمی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها با مقام عالی وزارت 7

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

ویدیو کنفرانس نشست صمیمی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها با مقام عالی وزارت 6

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

ویدیو کنفرانس نشست صمیمی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها با مقام عالی وزارت 5

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

ویدیو کنفرانس نشست صمیمی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها با مقام عالی وزارت 4

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

ویدیو کنفرانس نشست صمیمی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها با مقام عالی وزارت 3

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

ویدیو کنفرانس نشست صمیمی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها با مقام عالی وزارت 2

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

ویدیو کنفرانس نشست صمیمی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها با مقام عالی وزارت 1

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید