کاشت سه اصله درخت بیاد شهدای کارگر و‌ شهیدان علی اربابی و عباس محمدنظری

کاشت سه اصله درخت بیاد شهدای کارگر و‌ شهیدان علی اربابی و عباس محمدنظری 6

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

کاشت سه اصله درخت بیاد شهدای کارگر و‌ شهیدان علی اربابی و عباس محمدنظری 5

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

کاشت سه اصله درخت بیاد شهدای کارگر و‌ شهیدان علی اربابی و عباس محمدنظری 4

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

کاشت سه اصله درخت بیاد شهدای کارگر و‌ شهیدان علی اربابی و عباس محمدنظری 3

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

کاشت سه اصله درخت بیاد شهدای کارگر و‌ شهیدان علی اربابی و عباس محمدنظری 2

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

کاشت سه اصله درخت بیاد شهدای کارگر و‌ شهیدان علی اربابی و عباس محمدنظری 1

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید