بازدید فرماندار و رئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی شهرستان

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 10

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 9

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 8

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 7

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 6

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 5

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 4

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 3

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 2

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰

بازدید فرماندار ورئیس اداره شهرستان آران و بیدگل از طرح های اشتغالزایی 1

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید