مراسم تکریم و معارفه معاون روابط کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان

مراسم تکریم ومعارفه معاون روابط کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 8

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

مراسم تکریم ومعارفه معاون روابط کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 7

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

مراسم تکریم ومعارفه معاون روابط کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 6

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

مراسم تکریم ومعارفه معاون روابط کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 5

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

مراسم تکریم ومعارفه معاون روابط کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 4

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

مراسم تکریم ومعارفه معاون روابط کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 3

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

مراسم تکریم ومعارفه معاون روابط کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 2

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

مراسم تکریم ومعارفه معاون روابط کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 1

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید