جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی استان

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی 5

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی 4

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی 3

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی 2

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی 1

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید