تجلیل از کارگران نمونه شهرستان نایین

تجلیل از کارگران نمونه شهرستان نایین 6

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

تجلیل از کارگران نمونه شهرستان نایین 5

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

تجلیل از کارگران نمونه شهرستان نایین 4

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

تجلیل از کارگران نمونه شهرستان نایین 3

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

تجلیل از کارگران نمونه شهرستان نایین 2

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

تجلیل از کارگران نمونه شهرستان نایین 1

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رسانه جدید

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید