مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 11

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 10

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 9

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 8

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 7

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 6

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 5

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 4

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 3

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 2

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مراسم تجلیل از فعالان ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ذوب آهن با حضور مدیرکل 1

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید