جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی 9

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی 8

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی 7

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی 6

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی 5

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی 4

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی 3

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی 2

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کارآفرینی 1

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید