نشست ویدئو کنفرانسی مفام عالی وزارت با مدیران کل استانها و جمعی از بسیجیان دستگاههای تابعه

نشست ویدئو کنفرانسی مفام عالی وزارت با مدیران کل استانها و جمعی از بسیجیان دستگاههای تابعه 6

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

نشست ویدئو کنفرانسی مفام عالی وزارت با مدیران کل استانها و جمعی از بسیجیان دستگاههای تابعه 5

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

نشست ویدئو کنفرانسی مقام عالی وزارت با مدیران کل استان ها و جمعی از بسیجیان دستگاه های تابعه

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

نشست ویدئو کنفرانسی مفام عالی وزارت با مدیران کل استانها و جمعی از بسیجیان دستگاههای تابعه 3

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

نشست ویدئو کنفرانسی مفام عالی وزارت با مدیران کل استانها و جمعی از بسیجیان دستگاههای تابعه 2

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

نشست ویدئو کنفرانسی مفام عالی وزارت با مدیران کل استانها و جمعی از بسیجیان دستگاههای تابعه 1

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید