وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی

وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی 9

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی 8

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی 7

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی 6

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی 5

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در راستای سلسله نشست های چالش های پیش روی جوانان بصورت مجازی، وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیدمحمد طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی 3

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی 2

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

وبینار نقش سازمان های مردم نهاد در اکوسیستم کسب و کارهای نوین با حضور کامران کلانی 1

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید