جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی 5

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹

جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی 4

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹

جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی 3

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹

جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی 2

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹

جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی 1

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید