روند ارائه خدمت در واحد آموزش

1.  تکمیل فرم ثبت نام و مدارک مورد نیاز
2. ارسال به اداره اموزش اداره کل در اصفهان و ادارات تعاون در شهرستانها
3. انتخاب مدرس جهت برگزاری دوره اموزش حضوری و انتخاب پشتیبان جهت پاسخگویی به سوالات و اشکا لات احتمالی
4. برگزاری دوره های اموزشی
5. اعلام نتایج ازمون دوره های اموزشی برگزار شده
6. نظر سنجی از فراگیران
7. صدور گواهینامه ویا تایید یه دوره های اموزشی برای فراگیرانی که دوره های فوق را با موفقیت طی نموده اند


دریافت فایل آموزشگاه های دارای کد اعتبار سنجی