روند ارائه خدمات در واحد تحقیقات

 الف ) حمایت از پایان نامه های دانشجویی

1) ارائه پروپوزال تصویب شده دانشگاه به واحد تحقیقات اداره کل

2) بررسی موضوع و پروپوزال  در اتاق فکر تعاون استان

3) انعقاد قرار داد  با دانشجو (در صورت تصویب پروپوزال )

4) تحویل 3 نسخه از پایان نامه و 2 مقاله علمی – پژوهش  از سوی دانشجو و ارسال آن به وزارت متبوع جهت داوری نهایی

5) پرداخت مبلغ مشخص شده پس از داوری نهایی به دانشجو 

 

ب) انجام طرح های تحقیقاتی  

1) بررسی نیاز های تحقیقاتی اداره کل تعاون استان و اعلام موضوعات مورد نیاز برای انجام طرح های تحقیقاتی

2) اعلام فراخوان موضوعات مشخص شده در اتاق فکر در سایت اداره کل تعاون

3) بررسی پروپوزال های واصله  در اتاق فکر تعاون   

4) ارسال پروپوزال منتخب به وزارت تعاون و کسب مجوز انجام طرح

5) انعقاد قرار داد با مجری در صورت موافقت وزارتخانه با انجام طرح

6) ارسال دو فصل اول طرح تحقیقاتی توسط مجری و بررسی فصلهای نظری طرح توسط داور منتخب اتاق فکر

7) ارائه طرح انجام شده در زمانبندی مشخص شده در پروپوزال

8) تسویه حساب نهایی با مجری طرح   

 

ج) نگارش مقالات و مونوگرافی های مرتبط با بخش تعاون   

علاقمندان به نگارش مقالات و مونو گرافی ها لازم است ابتدا موضوع مقاله را به اداره کل تعاون اعلام و پس از تایید  و انعقاد قرار داد  مقاله خود را در این زمینه ارسال دارند . مقالات پس از داوری  جهت درج در انتشارات وزارت تعاون به دفتر تحقیقات وزارت تعاون  ارسال می گردد.


دریافت فایل عناوین مصوب پایان نامه ها