عضویت در پیام رسان های داخلی اداره کل

علاقه مندان و فعالان در زمینه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانید جهت اطلاع از جدیدترین اخبار و گزارش های مرتبط با این حوزه ها، در کانال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی های زیر عضو شوند.
پیام رسان سروش
کانال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در پیام رسان سروش
https://sapp.ir/taavon_kar