بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

 

راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی کلیه مقررات صادره خود اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستور العمل ها و ضوابط  اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 1 هفته از طریق درگاه الکترونیکی خود در معرض  نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

این وزارتخانه در رابطه با تهیه و توین لوایح و تعرفه ای قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مراجع ذیصلاح می باشد، پیش از ارسال، به مدت یک ماه از طریق  درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می نماید.

محمد شریعتمداری

وزیر