اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان / قوانین و مقررات / نظر سنجی و تحلیل نظرات مردمی بر قوانین و مقررات
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در  رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه های قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مراجع ذیصلاح می باشد، پیش از ارسال، به مدت یک ماه از طریق درگاه الکرونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده  مردمی نسبت به  اصلاح و سپس ارسال  پیش نویس قوانین اقدام می نماید.

جمع آوری الکترونیکی و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات

*
*
*
*
*