اداره امور اجتماعی

این اداره در راستای اعتلای خدمات اجتماعی و انسجام بخشی امور فرهنگی درجامعه کار و تولید گام بر می دارد.

شرح وظایف

 • مدیریت و نظارت در زمینه همکاری های درون بخشی و بین بخشی در حوزه های امور اجتماعی استان.
 • شناسایی و انتخاب نخبگان جامعه کار و تولید (کارگر نمونه، گروه کار نمونه) به استناد ماده 195 قانون کار 
 • نظارت بر عملکرد و ارزیابی فعالیت خانه های بهداشت کارگری 
 • تشکیل جلسات شورای هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان
 • برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی بهداشت یاران کار،کارشناسان بهداشت حرفه ای ومسئولین خانه های بهداشت کارگری
 • شناسایی بنگاه های اقتصادی مشمول تاسیس خانه بهداشت کارگری و حمایت از ایجاد وراه اندازی خانه بهداشت کارگری در بنگاه های اقتصادی 50 تا 500 نفر کارگر شاغل
 • شناسایی و تقدیر از خانه های بهداشت کارگری برتر در قالب برگزاری همایش استانی         
 • شناسایی و تقدیر از کارفرمایان سلامت محور درقالب برگزاری همایش استانی
 •  راهبری ونظارت بر میزان پوشش کودکان از مراکز نگهداری موضوع ماده 78 قانو کار
 • راهبری ایجاد خانه های فرهنگ کار
 • ساماندهی رابطین فرهنگی در تعاونی ها و کارگاه های بالای 50 نفر   
 • شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان مذهبی، فرهنگی و هنری جامعه هدف
 • هماهنگی و پیگیری جهت اجرای برنامه ها و برگزاری مسابقات فرهنگی هنری ویژه کارگران ( کتابخوانی و قرآن کریم، شعر، موسیقی، فیلم، تئاتر، عکس، داستان، توریسم فرهنگ کار و...)
 • ساماندهی و پیگیری امور انجمن های اسلامی کارخانجات ( موضوع ماده 130 قانون کار)
 • توسعه و ترویج فرهنگ نماز( طبق تفاهم نامه با ستاد اقامه نماز کشور )
 • پیگیری و اجرای ماده 155 قانون کار در خصوص سواد آموزی کارگران 
 • حمایت از برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با سهام و بورس برای کارگران و کارکنان واحدهای واگذار شده
 • نظارت بر تهیه مسکن کارگری در قالب تعاونی های مسکن کارگری (موضوع ماده 149  قانون کار)