فرهنگی و ورزشی

● اداره امور فرهنگی، ورزشی کارگران( مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران )

 

شرح وظایف امور فرهنگی

Ø تهیه و پیشنهاد برنامه ها و تقویم ورزشی سالانه.

Ø نظارت بر برگزاری مسابقات ورویدادهای ورزشی جامعه هدف در استان.

Øتشکیل کمیته گرامیداشت هفته کارگر

Ø توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اجرای یادواره های شهدای کارگر بصورت استانی .
Ø برگزاری همایش ها و جلسات آموزشی و توجیهی برای رابطین فرهنگی و اجتماعی ادارات تابعه و واحد های اقتصادی و پاسخگویی به سوالات و درخواست های ایشان و مراجعین محترم
Ø حضور در کارگروه های فرهنگی و اجتماعی
Ø تهیه، تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاهها براساس وظایف و برنامه های وزارتخانه
Ø برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه ها و پیوست های فرهنگی ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.
Ø برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی در جامعه هدف و ارائه گزارشات لازم به ستاد وزارتخانه.
Ø تعامل و همکاری با سایر دستگاههای استانی با هدف ایجاد زمینه های مناسب به منظور اجرای طرح های اوقات فراغت جامعه هدف با رویکرد فرهنگی.
Ø اجرای مسابقات قرآن کریم، نهج البلاغه ویژه کارگران استان و نیز مسابقه فرهنگی
Ø  همکاری با نهادهای فرهنگی استان .
Ø توسعه و ترویج فرنگ نماز و اجرای مسابقات کتابخوانی نماز در واحدهای تولیدی استان وتهیه وتوزیع بروشوربا موضوعات نماز
Ø برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع نماز برای فرزندان کارگر .
Ø شناسایی و معرفی و برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای نمونه در فعالیتهای فرهنگی .
Ø توسعه فرهنگ کتابخوانی و ایجاد نمایشگاه های کتاب به مناسبتهای مختلف و همچنین برگزاری مسابقه کتابخوانی و نظارت بر کتابخانه واحد های اقتصادی.
Ø پیگیری سواد آموزی کارگران موضوع ماده 155 قانون کار و شناسایی و آمار گیری از کارگران بیسواد کارخانجات .
Ø برنامه ریزی و هماهنگی در ارجرای طرح اوقات فراغت فرزندان کارگر و کارفرمایان توسط کارخانجات .
Ø شناسایی و معرفی و برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای نمونه در فعالیتهای فرهنگی .

 


شرح وظایف امور ورزشی:

Øتهیه و پیشنهاد برنامه ها و تقویم ورزشی سالانه. 

Ø نظارت بر برگزاری مسابقات ورویدادهای ورزشی جامعه هدف در استان.

 Ø تهیه و پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور ورزشی.

 Ø تشکیل هیأت های ورزشی تحت پوشش به منظور فعالیت در رشته های ورزشی مورد نظر.

 Ø ارائه پیشنهادهای لازم در ارتباط با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با جامعه هدف. 

Ø نظارت بر فعالیت هیات های ورزشی تحت پوشش در استان.

Ø برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص حضور تیمهای ورزشی منتخب جامعه هدف در رویدادهای بین المللی برون مرزی.

Ø برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی داخل کشور.

Ø تهیه و ارائه گزارشهای لازم در رابطه با مسابقات و رویدادهای ورزشی برگزار شده.

Ø پیشنهاد شاخص های ارزیابی عملکرد ستادی و استانی در حوزه فعالیتهای ورزشی.

Ø پیشنهاد رشته های ورزشی قابل فعالیت در جامعه مخاطب وایجاد هیأتهای ورزشی مرتبط.

Ø ایجاد هماهنگی و تعامل مناسب بین هیأتهای ورزشی تحت پوشش با نهادهای بخشی و فرا بخشی.

Ø برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری همایش ها و فعالیتهای ورزشی عمومی و فوق برنامه برای جامعه هدف.

Ø ترویج و توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحات سالم در جامعه هدف با همکاری و هماهنگی سایردستگاههای ذی ربط استانی.

Ø برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایر دستگاهها.

 Ø اجرای صحیح قوانین ، دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط با مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران در استان .

 Ø نظارت بر اجرای ورزش های همگانی و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی جامعه هدف در استان.

 


فعالیت ها و خدمات ورزشی کارگران

 

• بهره گیری از ظرفیت های بخش غیردولتی در زمینه اعزام تیم های منتخب کارگری به مسابقات قهرمانی کشور
• شناسایی ورزشکاران، مربیان و داوران جامعه مخاطب و ثبت مشخصات و تخصص آنها در سامانه امور ورزشی
• اجرای برنامه های ورزشی- تفریحی ویژه جامعه مخاطب
• اجرای مسابقات انتخابی شهرستان و استان طبق رشته های ورزشی مندرج در تقویم مسابقات قهرمانی کارگران کشور به منظور تشکیل تیم منتخب و اعزام آن به مسابقات قهرمانی کشور
• برگزاری کلاسهای آموزش داوری و مربیگری در رشته های ورزشی ویژه جامعه کارگری
• برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها و رویدادهای ورزش همگانی در سطح استان