اخبار

در راستای اجرای مدل خود بازرسی دوره آموزشی مدیرت ارزیابی ریسک برگزار شد

در راستای اجرای مدل خود بازرسی دوره آموزشی مدیرت  ارزیابی ریسک  برگزار شد
دوره آموزشی مدیرت ارزیابی ریسک با حضور بیش از 50 نفر از بازرسان کار استان اصفهان و در راستای اجرای مدل خود بازرسی توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کاراصفهان به مدت 30 ساعت برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان حبیب اله مقصودی سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان هدف از اجرای این دوره آموزشی را ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار و ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی برشمرد و افزود:راهبرد اساسی این مدل بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها،قابلیت های درون کارگاهی و استفاده از توان حرفه ای و تخصصی مدیریت ، کارگران و مشکلات کارگری و کارفرمایی است که آموزش بازرسان کار در راستای اجرای هرچه بهتر این مدل به مدت چهار روز دراصفهان اجرا گردید.
وی در ادامه افزود:بازرسان کار در این دوره آموزشی با مفاهیم ریسک و خطرات ناشی از کار،روشهای سیستماتیک پیشگیری از خطرات،روشهای بررسی پیامد خسارات و فنون کنترل آنها و روشهای تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی ریسک شاملFMEA،HAZOP،JSA،WILLIAM FINE،PHA،FTA،ETBAآشنا شدند.
گفتنی است در مدل جدید 'سیستم خودبازرسی کار' نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیت ها و مهارت های تخصصی در بنگاههای تولیدی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکلهای کارگری در چرخه آموزشهای تخصصی ایمنی است.

۲۲ شهریور ۱۳۹۴ ۱۰:۲۲
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید