ویژه نامه هفته دولت 1396 [ نصف جهان - ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ]
افتتاح 68 طرح تعاونی متمرکز در شهرستان کاشان [ صبح اقتصاد - ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ]