گروه فناوری اطلاعات، بودجه و تحول اداری

محسن تنباکو زاده- *مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی*شماره های تماس28-36673227 داخلی 120  


- مطالعه و نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه .

- انجام اقدامات لازم به منظور استفاده از خدمات نوین الکترونیکی با هماهنگی واحد ذیربط ستادی.

- سازماندهی، پشتیبانی و بروز رسانی سیستم های موجود، سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز.

- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی سالانه ستاد اداره کل و شهرستانهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه .

- تهیه گزارشهای دوره ای میزان تحقق برنامه به صورت موضوعی، به تفکیک استانی و شهرستانی.

- جمع آوری و پیگیری پیشنهادات بودجه ای واحدهای سازمانی زیرمجموعه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه اداره کل و مبادله موافقتنامه با دستگاه ذیربط استانی.

- تعامل و مشارکت فعال با دستگاههای ذیربط استانی به منظور دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب آن با همکاری و هماهنگی دفتر بودجه وزارتخانه .

- همکاری در زمینه تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد استانی.

- پیگیری تخصیص اعتبارات در مقاطع زمانی مشخص.

- انجام امور مربوط به هزینه نمودن اعتبارات در قالب بودجه ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد آنها در فواصل زمانی مشخص به منظور استفاده در تصمیم گیری ها.

- مشارکت فعال در کمیسیون های مختلف استانی به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آنها در مراجع ذیصلاح.

- برنامه ریزی به منظور مدیریت و کنترل پروژه و توزیع اعتبارات پروژه های در حال احداث.

- انجام مطالعات لازم به منظور بسترسازی، توانمند سازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای عملیاتی نمودن عملی تحول اداری مرتبط با وظایف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

- تهیه گزارشات لازم برای کمیسیون تحول اداری جهت بررسی و هماهنگی برنامه های تحول اداری وزارتخانه.

- هماهنگی با برنامه های شورای تحول اداری وزارتخانه .

- تهیه گزارش کمیسیون تحول اداری و ارسال به شورای تحول اداری وزارتخانه در مقاطع سه ماهه.

- پیگیری اجرای مصوبات، بخشنامه های و آئین نامه های مربوط به ایجاد تحول سازمانی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه.