اداره امور اداری و خدمات عمومی

محسن تنباکوزاده  *مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی*شماره های تماس28-36673227 داخلی 120  


- برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان منطبق با نیازهای آنان در چارچوب مقررات و امکانات موجود و در راستای سیاستها و برنامه های ابلاغی وزارتخانه .

- برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی کارکنان متناسب با نیازهای اداره کل ودر صورت لزوم اجرای آن، با هماهنگی واحد ستادی مرتبط در وزارتخانه .

- نظارت و برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیتهای مربوط به تأمین نیاز های تدارکاتی و پشتیبانی اداره کل در چارچوب مقررات و امکانات موجود.

- برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به نگهداری ساختمان، وسائط نقلیه، نگهداری و حفاظت

پرونده ها و اسناد و سوابق پرسنلی و سایر تجهیزات و ملزومات اداری.

- نظارت بر حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان اداره کل و تنظیم گزارش کارکرد آنان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

- انجام امور مربوط به اخذ مجوز استخدام، ساماندهی نیروها و فراهم نمودن زمینه ارتقاء کارکنان.

- بررسی تشکیلات تفصیلی اداره کل و ارائه پیشنهادهای لازم به واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه در خصوص تشکیلات واحدهای اداری استان در چارچوب ضوابط.

- گردآوری، تدوین و تنظیم گزارش های آماری پرسنلی و ارسال به مراجع ذیصلاح.

- تشکیل بانک اطلاعات جامع نیروی انسانی و اجرای نظام انتصابات مبنی بر شایسته سالاری.

- تعامل و ارتباط مستمر با کاشناسان حوزه مربوطه در وزارت متبوع و مراجع قانونی در سطح استان به منظور تحقق وحدت رویه اداری.

- کنترل و نظارت بر ابلاغ و اجرای آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.

- برنامه ریزی به منظور حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق توسعه ورزش همگانی در بین کارکنان.

- برنامه ریزی به منظور برگزاری مناقصات و فرآیندها، وفق قوانین و مقررات مربوطه.