اداره بازرسی کار

1    - نظارت بر اجرای کلیه مقررات و آئین‌نامه‌های قانون کار توسط بازرسان کار صورت می‌پذیرد.

2    - بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و درصورت لزوم از اسناد و مدارک لازم رونوشت تحصیل نمایند.

3    - انجام بازرسی‌های عمومی و موردی از کارگاه‌ها جهت رعایت مقررات ایمنی، جلوگیری از حوادث و نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای قانونی به کارگران

4    - بررسی حوادث ناشی از کار و اعلام مقصرین حادثه به مراجع محترم قضائی

5    - اجرای برنامه‌های آموزشی، نظارتی جهت حفظ و صیانت نیروی کار

6    - بررسی درخواست کارهای سخت و زیان‌آور و طرح در کمیته تخصصی

7    - بازدید از شرکت‌های خدماتی تأمین نیروی انسانی و تهیه گزارش جهت تأیید یا عدم تأیید صلاحیت شرکت‌های مذکور توسط اداره کل

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 316  آقای مهندس حاج رستم و خانم مهندس ملک پور  * رئیس اداره بازرس کار*

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 315 آقای مهندس موسوی    داخلی 117 خانمها  نظری ،  داخلی 117 خانمها  طحانی، حیدری، کمالی و  راهنورد  * کارشناسان بازرس کار*

 

دریافت لیست معرفی شدگان به سازمان تامین اجتماعی

دانلود


تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

بنابر آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 ، پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار خود را ا نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ نمایند. کارفرمایان مقاطعه دهنده نیز ملزم هستند با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند که صلاحیت انجام کار ایشان از نظر ایمنی توسط  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شده باشد.

کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران استان اصفهان بر اساس دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، از ابتدای سال 1392 فعالیت خود را آغاز کرده است.

ادامه مطلب