مقدمه:

یکی از عوامل مهم پیشرفت جوامع ، توجه به اموزش ، پژوهش و تحقیق است. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می آید. اگر پژوهشی صورت نگیرد ، دانش بشری افزایش نخواهدیافت و دچار سکون ورکود خواهد شد.

جوامعی که بستر پژوهش و تحقیق را مهیا ساخته و آن را زمینه ساز برنامه ها قرار داده اند مدارج ترقی و بالندگی را مطلوب تر و سریع تر سپری کرده اند. بی تردید پیشرفت و توسعه ، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه گذاری در بخش پژوهش است.

پژوهش چیست؟

پژوهش، فرایندی منطقی و معقول است که هدف آن کشف روابط بین پدیدارها است. به دلیل نظم و ترتیب حاکم بر پدیدارها و رویدادها، امکان تنظیم قوانین، اصول و نظریه‌ها در رشته‌های گوناگون فراهم شده است و این قوانین و اصول و نظریه‌ها، به نوبة خود گویای نظم و همسانی موجود در پدیده‌هاست.

کارکرد پژوهش:

-پژوهش دانش نو می‌آفریند.

-پژوهش امکان کشف کاربرد تازة دانش کهن را فراهم می‌سازد.

- پژوهش به آموزش بهتر می‌انجامد، چرا که دانش نو و برنامه‌های آموزشی، مکمل یکدیگرند.

- پژوهش می‌تواند منبع درآمد باشد. پژوهشی که سرمایه‌ای برای انجام آن در نظر گرفته می‌شود یک منبع مالی است.

- پژوهش موجب حل مسأله‌ها و تضادهای جامعه می‌شود.

-پژوهش به بشر این توانایی را می‌دهد که بهتر با دنیای پیرامون خود رابطه برقرار کند و به اهدافش دست یابد.

-پژوهش موجب پیشرفت جامعه می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز 25 آذر از سوی «شورای فرهنگ عمومی کشور» به نام روز پژوهش نام‌گذاری شد. وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از سال 1379 چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفتة پژوهش نام‌گذاری کرد و از سال 1384 این نام به «هفته پژوهش و فناوری» تغییر یافت. ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی و طرح مشکلات و چالش‌های پیش روی و ارتقاء سطح پژوهش و فناوری در کشور از جمله اهداف این اقدام بود. در این راستا هر سال مراسم هفتة پژوهش با مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار می‌شود. تقدیر از مقالات برتر، تقدیر از پژوهشگران‌ نمونه، تقدیر از مدیر تحقیق نمونه، تقدیر از پروژه‌های برتر و انتشار کارنامه پژوهشی در هر سال از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

مقدمه :

مؤسسه کار و تامین اجتماعیدر اردیبهشت ماه سال 1348 با الهام از«مؤسسه بین المللی کار»وابسته به«سازمان جهانی کار»در اولین کنفرانس ملی کار مورد توجه قرار گرفت و در قالب ماده واحده قانون تاسیس در تاریخ 94/11/9 مورد تصویب مجلسین وقت قرار گرفت.

اینک بیش از 46 سال از آن اتفاق خوشایند؛ یعنی تاسیس موسسه کار و تامین اجتماعی در دی ماه سال 1348 گذشته است واین مؤسسه در طول این مدت همواره همکاری های مؤثر و جامعی را در حوزه های مدیریت تولید دانش و امور پژوهش، تسهیم دانش و ارائه آموزش ها و مشاوره ها و انتشار یافته ها بین مخاطبین در سطوح وزارت خانه، سازمان های تابعه و تشکل های کارگری و کارفرمایی در حوزه هائی چون روابط کار، تنظیم بازار کار، امور اجتماعی و فرهنگی کار، توسعه کارآفرینی و توانبخشی اجتماعی کارگران، کارآمدی، کارآیی، اثر بخشی و افزایش بهره وری در حوزه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین پیشگیری از آسیب های فیزیکی و روانی نیروی کار با مشارکت و همکاری متخصصین و کارشناسان خبره و اساتید برتر و اعضای هیات علمی و جامعه دانشگاهی از طریق فعالیت های متنوع ، کاربردی ، مؤثر و جامعی ساماندهی نموده است.

این نهاد علمی با اتکال به خداوند بزرگ، بالندگی کشور عزیزمان را آرمان خود قرار داده و با بهره گیری از سرمایه های انسانی و اجتماعی، خدمات آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی خود را به جامعه کار و تولید شامل: کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان، اعضای تعاونی ها، کارجویان، صاحبنظران و کارشناسان در اقصی نقاط میهن اسلامی به نحو مطلوب و شایسته ارائه می نماید و با جلب رضایت و وفاداری ذینفعان و مخاطبان همواره بر آن است که به قدر وسع خویش، دین خود را به جامعه ادا نماید وآنچه اعتلا و اثربخشی فعالیت های این مؤسسه را تضمین می نماید تاکید بر مشارکت و ارتباط مؤثر با این ذینفعان است.

با روی کار آمدن دولت«تدبیر و امید»و تاکید بر«گفتگوی اجتماعی»جهت نیل به«همدلی و همزبانی»فعالیت‌های علمی موسسه، محملی را فرهم آورده است تا در پناه آن، دولت، کارفرمایان و کارگران به مفاهیم یکسانی برسند؛ نقطه مشترکی که سرآغاز همیاری این سه گروه، تحت عنوان مدرن«سه جانبه گرایی»است تا از طریق تعامل و همکاری در راستای تحقق هدفی واحد که همان «سرعت گرفتن روند توسعه و پیشرفت کشور است» گام بردارند.

آن‌چه ارائه می شود گزارش عملکرد موسسه کار و تامین اجتماعی در دو سال اخیر است:

مهم ترین زمینه های فعالیت :

الف-آموزش

آموزش ترویجی ویژه نمایندگان گروه های کارگر ،کارفرما ودولت:

این دوره ها ویژه نمایندگان گروه های سه‌گانه کارگر، کارفرما و دولت است که در زمینه مسایل گوناگون کار و تأمین اجتماعی، مسائل حقوق کار، تشکل های کارگری و کارفرمایی، طبقه‌بندی مشاغل، حفاظت و بهداشت کار و با نظارت نمایندگان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

دوره های آموزش عمومی و تخصصی ضمن خدمت :

به منظور توانمندسازی وتجهیز منابع انسانی شاغل در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و سازمان های وابسته و روزآمد کردن دانش اجتماعی و تخصصی، علاوه بر دوره‌های جاری و تخصصی که همه ساله به صورت ادواری تشکیل می‌گردد، برنامه‌های ضمن خدمت با بهره‌گیری از جدیدترین مباحث و با استفاده منابع بین‌المللی طراحی و اجرا می‌شود. این برنامه‌ها در دو بخش آموزش های عمومی و آموزش های تخصصی برگزار می‌شود.

برگزاری دوره های آموزش اعضاء مراجع حل اختلاف:

این برنامه با هدف تحکیم اصل سه جانبه‌گرایی و تفاهم و هم‌اندیشی بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت و با استفاده از بسته آموزشی متناسب، (شامل کتاب های تایخچه و سیر تحول حقوق کار، مبانی حقوق کار، قرارداد کار، شرایط کار، دامنه شمول قانون کار، مراجع حل اختلاف و آیین نامه دادرسی کار) و با همکاری اداراتتعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها اجرا می شود.

همایش های " علمی-کاربردی" وکارگاه های آموزشی:

همایش های علمی کاربردی به منظور به روز نمودن دانش و اطلاعات گروه های سه گانه کار به ویژه نمایندگان کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و تعاونی ها در زمینه های گوناگون دانش اجتماعی کار از جمله مباحث و مقوله‌های جدیدی که در عرصه کار و روابط صنعتی در سطح جهان مطرح است و با استفاده از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار می شود.

سمینارها و نشست های علمی:

نشست های علمی جهت به اشتراک گذاشتن دانش و ارائه یافته های علمی-کاربردیبا حضور اساتید و کارشناسان صاحبنظر در هر یک از رشته های تخصصی برگزار و مقاله های علمی حاوی دستاوردهای تحقیقاتی در مجله تخصصی«کار و جامعه»چاپ و منتشر می‌شود.

آموزش های غیر حضوری و الکترونیکی:

با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات و فراهم شدن زیرساخت های لازم در کشور، آموزش های مجازی با توجه به مزایای فراوان آن نسبت به دوره های حضوری از جمله: صرفه جویی در زمان و هزینه و فراهم کردن زمینه یادگیری بدون استرس برای همه در هر زمان و مکانیبا همکاری موسسات توانمند بخش خصوصی برگزار می گردد.

ب-پژوهش

تشکیل کمیته‌های آموزش و پژوهش درسراسر کشور:

با توجه به دستور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ضرورت اجرای مدیریت یکپارچه آموزش و پژوهش در وزارتخانه و سازمان های تابعه و نیز لزوم تدوین نظام جامع آموزش و پژوهش در این حوزه و واگذاری این مسولیت مهم به موسسه کار و تامین اجتماعی و به منظور گسترش کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اشاعه فرهنگ تحقیق، مطالعه و مشاورهدر سراسر کشور،کمیته‌های آموزش و پژوهشبا مشارکت اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و برجسته ترین نیرو های کارشناسیدرسراسر کشورتشکیل شد و هم اکنون در کلیه استان‌های کشور فعال می باشد.

تشکیل ستاد هفته پژوهش در سراسر کشور:

وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت نهادینه کردن فرهنگ تحقیق و پژوهش در سازمان ها، مراسم هفته پژوهش و فناور ی را با مشارکت تمامی دستگاه‌های علمی و آموزشی و سازمان های دولتی برگزار می‌نماید.

موسسه کار و تامین اجتماعی با توجه به مسؤلیت برگزاری هفته پژوهش در حوزه وزارت متبوع و سازمان های تابعه، دبیرخانه هفته پژوهش را تشکیل داده و اقدامات متعددی را پیگیری می کند؛ از جمله:

- معرفی پژوهشگران برتر استانی و ملی

- برگزاری دوره های پیشرفته روش تحقیق

- شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش

حمایت از پایان نامه های دکترا:

در راستای ارتقای دانش تخصصی و جهت پیوند حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مراکز علمی و امکان استفاده از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌های سراسر کشور، پایان نامه های رشته‌های مرتبط از قبیل: اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی، حقوق، کارآفرینی، برنامه ریزی سیستم ها، مهندسی صنایع مورد حمایت قرار می گیرد.

اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های مرتبط:

تصمیم گیری در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد، سیاست و اجتماع نیازمند انجام پژوهش های کاربردی است. این مهم در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سازمان استراتژیک و فرابخشی که دامنه فعالیت آن عموم مردم را در برمی گیرد، اهمیت مضاعفی دارد. از سوی دیگر فعالان عرصه کار و تولید برای سهولت در فعالیت های اقتصادی و تولیدی نیازمند دست یابی به طرح های تحقیقاتی و علمی نوین هستند، تا از نتایج آن تحقیقات در فرآیند های مختلف کاری بهره مند گردند.

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به ویژه پس از روی كار آمدن دولت یازدهم با تدوین نظام جامع و یکپارچه پژوهش و تشکیل کمیته های پژوهشی در سراسر کشور با جدیت و پیگیری بیش از پیش بر آن است تا با دعوت از پژوهشگران و استادان مبرز و استفاد از منابع علمی بروز دنیا، طرح های تحقیقاتی و پروژه های پژوهشی مورد نیاز را به انجام رسانده و نتایج آن را در اختیار سیاستمداران، تصمیم سازان، متخصصان و علاقه‌مندان قرار دهد. 

طراحی نظام جامع تدبیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 با توجه به تاثیرگذاری مجموعه سیاست­ها، راهبردها و برنامه­های این وزارتخانه بر آحاد جامعه و ضرورت برنامه­ریزی منسجم، همه جانبه و فراگیر در سطح ملی متناسب با اهداف و ماموریت­های این وزارتخانه، گزارشات و برنامه­های وزارتخانه در سطح حوزه­های ستادی و صف طی چهار مجلد در قالب نظام جامع تدبیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شد.

طراحینظام نامه اتاق های فکر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با توجه به سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر طراحی و راه اندازی اتاق های فکر در زمینه‌های اقتصاد و سرمایه گذاری، تعاون، رفاه اجتماعی، بازار کار و با توجه به لزوم تعریف ساختار مدیریتی و ساماندهی این اتاق ها، نظام نامه های اتاق فکر وزارتخانه طراحی گردید.

ترجمه جدید ترین متون در زمینه تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

برگردان جدیدترین گزارش ها و تألیفات کارشناسان و صاحبنظران مسایل کار در سطح بین المللی با استفاده از منابع اطلاعات ILO و  ISSA و APO در قالب مقاله و کتب تخصصی از جمله فعالیت های این بخش می باشد.

ج-انتشارات و اطلاع رسانی

تالیف ، تدوین ونگارش متون وکتاب های علمی-کاربردی:

چاپ و نشر منابع مطالعاتی و گزارش های پروژه های تحقیقاتی پژوهشگران مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ترجمه ها و تألیفات اساتید و کارشناسان برجسته و صاحبنظر مسایل گوناگون از جمله فعالیت های این موسسه است.

مجموعه ارزشمند کتب و نشریات تخصصی که عموماً از مراحل نخست انتخاب متن و عنوان تا ترجمه و تألیف و نگارش زیرنظر اساتید و صاحبنظران قراد دارد، پس از چاپ و نشر علاوه بر فروشگاه های موسسه در نمایندگی های استانی مراکز استان ها نیز ارائه می‌گردد.

انتشار ماهنامه تخصصی کار و جامعه:

موسسه در کنار فعالیت های جاری خود در زمینه انتشار منابع تخصصی در حوزه های مرتبط، نشریه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی «کار و جامعه» را منتشر می کند.

این مجله تنها نشریه تخصصی است که به بررسی مقوله های تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جنبه های مختلف حقوقی، اقتصادی، روانشناختی، اقتصاد، مدیریت و جامعه شناسی می‌پردازد. جدیدترین ترجمه از نشریات سازمان بین المللی کارILO و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی ISSA، چکیده‌ و گزارش طرح های تحقیقاتی مؤسسه و همچنین معرفی سازمان ها و نهادهای مرتبط، محتوای مطالب آن را تشکیل می‌دهند.

راه اندازی کتابخانه تخصصی در زمینه تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

جدیدترین کتب تخصصی فارسی و لاتین، گزارش‌های منظم و پیوسته از سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی، انواع نرم افزارهای آموزشی و طرح‌های پژوهشی انجام شده در مرکز اسناد و کتابخانه موجود می‌باشد.

این کتابخانه با امکان جستجوی آزاد در اینترنت و نمایه انتشارات و تحقیقات کشور، خدمات مورد نیاز پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان را ارائه می دهد.

شرکت در نمایشگاه های تخصصی

موسسه کار و تامین اجتماعی آخرین یافته های علمی را در قالب کتاب و پروژه های تحقیقاتی در نمایشگاه های متعدد از جمله کتاب، مطبوعات، هفته پژوهش و نمایشگاه های جانبی برنامه های تخصصی در معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.

سایر فعالیت ها:

بومی سازی بسته های آموزشی سازمان بین المللی کار.

تدوین خلاصه کتب تخصصی به صورت هفتگی و ماهانه تحت عنوان «برگی از دانش»

تهیه تقویم آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه

تهیه بانک اطلاعات مدرسین مرتبط با کار، تعاون، رفاه، تأمین اجتماعی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاهها و مراکز معتبر علمی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی

ارائه مشاوره های لازم به پژوهشگران

توسعه وتقویت بانک های اطلاعات کار کشور

ارائه فیلم هایعلمی وآموزشی در پایگاه اطلاع رسانی موسسه به آدرسWWW.LSSI.IR

مدیران آموزش، پژوهش و اطلاع رسانی و انتشارات فعالیت ها و برنامه های مؤسسه کار و تأمین اجتماعی را به وسیله نمایندگان خود در استان ها پیگیری و برگزار می کنند.