فهرست اخبار (مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان اصفهان)

25000 نفر ساعت آموزش های ایمنی جهت کارگران و کارفرمایان استان اصفهان برگزار شد
سرپرست گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان از برگزاری بیش از 25000 نفر ساعت دوره های آموزشی در زمینه های ایمنی و بهداشت کار در سال94 خبر داد
۲۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۹:۴۱
[ تعداد بازدید : ۶۸۲ ]
در راستای اجرای مدل خود بازرسی دوره آموزشی مدیرت  ارزیابی ریسک  برگزار شد
دوره آموزشی مدیرت ارزیابی ریسک با حضور بیش از 50 نفر از بازرسان کار استان اصفهان و در راستای اجرای مدل خود بازرسی توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کاراصفهان به مدت 30 ساعت برگزار گردید
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۵
[ تعداد بازدید : ۵۸۹ ]
دور پنجم پذیرش مشاوران رسمی حفاظت فنی و خدمات ایمنی در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و گسترش خصوصی سازی و واگذاری بخشی از خدمات ایمنی و آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به اشخاص حقیقی برگزار می شود.
۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۸:۱۵
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۸ ]
در راستای اجرای مدل خود بازرسی دوره آموزشی ارزیابی ریسک درمرکز تحقیقات اصفهان برگزار شد
دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با حضور 27 نفر از بازرسان کار استان اصفهان و در راستای اجرای مدل خود بازرسی در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کاراصفهان به مدت 20 ساعت برگزار گردید.
۰۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۱
[ تعداد بازدید : ۶۵۹ ]
اجرای بیش از 2500 نفرساعت آموزش ایمنی جهت مقرری بگیران بیمه بیکاری در شش ماهه اول سال 93
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و به نقل از سرپرست گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان در شش ماهه نخست سال 93 بیش از 900 نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری اصفهان با آموزش های ایمنی و بهداشت کارآشنا شدند.
۲۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۷
[ تعداد بازدید : ۵۸۵ ]
سرپرست گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان با یادآوری اهمیت آموزش های ایمنی در زمینه کاهش حوادث ناشی از کار گفت: کارشناسان این گروه در شش ماهه نخست سال جاری موفق به برگزاری بیش از 1500نفر ساعت آموزش های ایمنی و بهداشت ویژه مدیران عامل شرکتهای پیمانکاری استان شدند.
۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۸:۰۰
[ تعداد بازدید : ۵۴۴ ]
دوره آموزشی ایمنی کار در عملیات ساختمان در گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی اصفهان برگزار شد
دوره آموزشی ایمنی کار در عملیات ساختمان با حضور 25 نفر از کارشناسان صنعت ساختمان اصفهان در محل گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان برگزار شد.
۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۹:۴۳
[ تعداد بازدید : ۶۹۶ ]
ایمن سازی محیط کار به حفظ و صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور  کمک می کند
سرپرست گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان در جمع شرکت کنندگان نخستین دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار پیمانکاران درسال 93 گفت: هدف از تشکیل دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت کار ویژه پیمانکاران رعایت الزامات ایمنی در محیط کار و توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت های پیمانکاری و ایمن سازی محیط کار است که این مهم به حفظ و صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور کمک می کند.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۴
[ تعداد بازدید : ۸۵۲ ]
سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان از افزایش 77 درصدی آموز‌ش‌های ایمنی و بهداشت کار به جامعه کارگری استان در سال‌ جاری خبر داد
۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۸:۱۴
[ تعداد بازدید : ۵۹۱ ]
دوره آموزشی ایمنی انبار ویژه بازرسان کار استان اصفهان برگزار شد
دوره آموزشی ایمنی انبار با حضور 34 نفر از بازرسان کار استان اصفهان و به مدت 20 ساعت در گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اصفهان برگزار شد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۹:۳۴
[ تعداد بازدید : ۸۸۵ ]

پوستر هاپوسترپوستر ای ال او