اطلاعیه جذب سرباز تعاون یار 1400

اطلاعیه جذب سرباز تعاون یار

به اطلاع می رساند این کل در نظر دارد نسبت به جذب تعداد محدودی سرباز تعاون یار جهت اعزام‌ 1400/4/1 برای شهرستانهای فریدن و چادگان اقدام نماید، مقتضی است متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1400/2/14 به سامانه Taavonyar.mcls.gov.ir

 مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است ثبت نام در سامانه مذکور به منزله پذیرش نهایی نبوده و منوط به بررسی در طی مراحل بعدی و انتخاب از بین متقاضیان خواهد بود.