صفحه نخست

مقالات و پژوهش ها

لیست کاریابی های استان اصفهان

شبکه های اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

چارت سازمانی،شرح وظایف

قوانین و مقررات

قانون اساسی و اسناد بالادستی

حوزه تعاون

حوزه کار

حوزه رفاه جتماعی

نظر سنجی و تحلیل نظرات مردمی بر قوانین و مقررات

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

مدیر کل

خدمات الکترونیک

دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی

نظرسنجی ارائه خدمات استانی

حقوق شهروندی و سلامت اداری

مدیریت اجتماعی

اداره امور اجتماعی

اداره امور فرهنگی، ورزشی کارگران

اداره امور بیمه ای

اداره امور حمایتی و آسیب های اجتماعی

معاونت اشتغال

دبیرخانه کارگروه اشتغال استان

form3

form4

form5

حوزه سامانه الکترونیکی ارتباط مردم ودولت (سامد)

دور کاری

ادارات زیرمجموعه وزارت در استان

مدیریت درمان تامین اجتماعی

اداره کل بهزیستی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

اداره کل تامین اجتماعی

صندوق کارآفرینی امید

صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزی و عشایری

گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

راهنمای مراجعین

قوانین مرتبط با کارگران و کارفرمایان

مشاغل خانگی

دستور العمل صدور مجوز دفاتر کارآفرینی

زمان‌های خروج از دسترس ‌تارنما

بیانیه توافق سطح خدمت در تارنما

ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

پیوندهای مرتبط

بیانیه حریم خصوصی

مناقصه و مزایده

ویژه کارکنان

چارت سازمانی

معاونت امور تعاونیها

اداره تشکیل و توسعه

اداره تحقیقات،آموزش و ترویج

واحد آمار و فن آوری اطلاعات

صفحه نخست منقضی

تماس با ما

تالار گفتگو

سرباز امریه سال99

منبع فایل

نشریات