تعداد بازدیدکنندگان

۲۱ نفر
۳۳,۴۱۴,۷۸۱ نفر
۲۲,۴۶۰ نفر
۳۵,۰۵۲ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۴ ۸۲۱   کاربر ۱,۱۷۵   صفحه
۰۵/۲۳ ۱,۱۹۹   کاربر ۱,۷۰۵   صفحه
۰۵/۲۲ ۱,۳۴۸   کاربر ۱,۸۱۵   صفحه
۰۵/۲۱ ۱,۲۵۸   کاربر ۱,۸۳۷   صفحه
۰۵/۲۰ ۱,۱۵۹   کاربر ۱,۷۰۳   صفحه
۰۵/۱۹ ۹۰۵   کاربر ۱,۰۱۲   صفحه
۰۵/۱۸ ۱,۰۲۶   کاربر ۱,۴۹۶   صفحه
۰۵/۱۷ ۱,۱۷۵   کاربر ۱,۵۸۷   صفحه
۰۵/۱۶ ۱,۱۱۹   کاربر ۱,۵۳۱   صفحه
۰۵/۱۵ ۱,۲۳۵   کاربر ۱,۷۹۰   صفحه
۰۵/۱۴ ۱,۲۵۶   کاربر ۱,۸۳۰   صفحه
۰۵/۱۳ ۱,۲۲۱   کاربر ۱,۷۴۷   صفحه
۰۵/۱۲ ۹۸۳   کاربر ۱,۱۳۹   صفحه
۰۵/۱۱ ۱,۰۵۸   کاربر ۱,۴۱۰   صفحه
۰۵/۱۰ ۱,۵۰۴   کاربر ۲,۰۸۴   صفحه
۰۵/۰۹ ۱,۲۴۱   کاربر ۱,۶۳۸   صفحه
۰۵/۰۸ ۱,۲۶۰   کاربر ۱,۷۳۸   صفحه
۰۵/۰۷ ۱,۱۴۰   کاربر ۲,۰۹۲   صفحه
۰۵/۰۶ ۱,۱۸۱   کاربر ۱,۶۸۵   صفحه
۰۵/۰۵ ۹۳۳   کاربر ۱,۰۷۹   صفحه
۰۵/۰۴ ۱,۱۲۵   کاربر ۱,۵۴۶   صفحه
۰۵/۰۳ ۱,۵۲۳   کاربر ۱,۹۳۵   صفحه
۰۵/۰۲ ۱,۰۸۵   کاربر ۱,۵۳۱   صفحه
۰۵/۰۱ ۱,۲۰۶   کاربر ۱,۶۵۵   صفحه
۰۴/۳۱ ۱,۲۴۷   کاربر ۲,۰۰۹   صفحه
۰۴/۳۰ ۱,۲۲۳   کاربر ۱,۹۲۵   صفحه
۰۴/۲۹ ۹۵۳   کاربر ۱,۱۰۸   صفحه
۰۴/۲۸ ۱,۱۶۲   کاربر ۱,۵۳۹   صفحه
۰۴/۲۷ ۱,۲۷۷   کاربر ۱,۷۸۴   صفحه
۰۴/۲۶ ۱,۱۷۱   کاربر ۱,۶۵۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۴,۹۱۶ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۲,۶۵۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۶,۸۹۹ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۰,۵۰۸ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۷,۳۸۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۷,۰۶۳ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۰,۶۵۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۴,۰۶۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۷۷,۴۱۸ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۳۷,۱۹۱ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۶۱,۹۳۲ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۷۱,۷۹۹ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۴۵,۶۶۹ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۰۵,۳۲۷ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۵۶,۰۱۵ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۳۰,۱۹۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۱۹,۱۲۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۲۱,۴۲۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲۶,۹۹۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۲۹,۰۹۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۲۷,۶۴۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۹,۱۰۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۱۴,۷۴۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۹۹,۹۱۶ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۹,۳۵۳,۲۴۴ ۵۹ %
ZZZ
ZZZ
۶,۵۵۲,۴۰۸ ۲۰ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
USA
USA
۱,۶۱۷,۳۸۷ ۵ %
EU
EU
۱,۴۹۴,۲۹۲ ۵ %
DEU
DEU
۷۱۷,۲۳۷ ۲ %
GBR
GBR
۳۴۹,۹۶۸ ۱ %
RUS
RUS
۳۳۶,۳۲۷ ۱ %
ROM
ROM
۲۹۷,۳۵۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۳,۵۰۲ ۰ %
CHN
CHN
۹۱,۸۷۴ ۰ %
ITA
ITA
۶۹,۴۶۸ ۰ %
NOR
NOR
۶۱,۵۶۰ ۰ %
TUR
TUR
۵۶,۴۳۷ ۰ %
POL
POL
۴۵,۰۴۱ ۰ %
FIN
FIN
۴۱,۷۳۰ ۰ %
CAN
CAN
۳۶,۳۵۲ ۰ %
DNK
DNK
۳۶,۲۰۲ ۰ %
UKR
UKR
۳۵,۹۹۶ ۰ %
AUS
AUS
۳۰,۷۴۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۴۷,۳۲۶ ۲۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۱۹,۱۸۱ ۱۹ %
Chrome
Chrome
۲۱۸,۲۸۰ ۱۹ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۶۵,۹۳۹ ۱۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۸۶,۹۳۲ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۷۸,۹۹۹ ۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۳۱,۹۲۸ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۹,۵۶۳ ۳ %
Other
Other
۱۸,۶۰۸ ۲ %
Safari
Safari
۱۵,۱۵۳ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۲,۵۰۲ ۱ %
Opera
Opera
۱۲,۴۰۸ ۱ %
Edge
Edge
۵۹۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۲۹۰,۲۰۱ ۲۷ %
Windows 7 ۲۷۰,۰۸۷ ۲۵ %
Other ۲۵۳,۸۱۰ ۲۳ %
Windows 8 ۱۲۵,۶۲۵ ۱۲ %
Windows 2003 ۵۲,۲۸۰ ۵ %
Linux ۵۰,۳۲۷ ۵ %
Windows 10 ۱۳,۶۲۵ ۱ %
iOS ۱۲,۰۶۵ ۱ %
Vista ۷,۸۶۷ ۱ %
Android ۶,۹۰۷ ۱ %
FreeBSD ۱۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اداره کار اصفهان ۹,۸۹۷
isfahan.mcls.gov.ir ۳,۵۵۰
اداره تعاون اصفهان ۳,۴۹۷
isfahan.icmportal.ir ۳,۰۷۷
www.isfahan.mcls.gov.ir ۲,۷۴۶
www.isfahan.icmportal.ir ۱,۸۷۸
اداره کار استان اصفهان ۱,۸۱۸
سایت اداره کار اصفهان ۱,۵۲۶
http://isfahan.mcls.gov.ir ۱,۵۱۶
اداره کل تعاون استان اصفهان ۱,۳۷۹
اداره کل تعاون اصفهان ۱,۳۱۵
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان ۱,۲۱۵
حقوق و مزایای سال 92 ۱,۰۶۱
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ۱,۰۱۳
سختی کار ۹۶۱
http://isfahan.icmportal.ir ۹۵۰
تعاون اصفهان ۸۸۲
اداره کار و امور اجتماعی اصفهان ۸۰۹
کار در اصفهان ۸۰۲
اداره کار ۷۴۱
اداره کاراصفهان ۷۳۸
سامانه ثبت نامی در سایت وزارت کار ۷۳۰
اداره کل تعاون ۷۲۸
جدول حقوق و مزایای سال 92 ۷۰۶
اداره تعاون کار اصفهان ۶۲۲
اداره کل تعاون کار اصفهان ۵۹۱
اساسنامه تعاونی مسکن ۵۵۹
بخشنامه ۵۳۱
کمیته استانی ۴۹۵
روابط کار ۴۹۲
اداره تعاون استان اصفهان ۴۷۲
فرم ۴۵۲
اساسنامه ۴۴۵
حق اولاد ۴۳۵
http://isfahan.mcls.gov.ir/ ۴۲۲
مرخصی زایمان ۴۱۱
بازرسی کار ۳۹۶
آدرس اداره کار اصفهان ۳۸۲
اداره کل کار اصفهان ۳۷۴
http://isfahan.icmportal.ir/ ۳۶۷
معاونت روابط کار ۳۶۴
اداره بازرسی کار ۳۶۱
جدول حقوق 92 ۳۴۹
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان ۳۴۷
بیمه بیکاری ۳۴۶
بازنشستگی ۳۴۵
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان ۳۴۴
اداره کار و تعاون اصفهان ۳۳۵
سامد ۳۳۳
اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان ۳۲۶