تعداد بازدیدکنندگان

۵۳ نفر
۲۷,۵۶۴,۱۸۶ نفر
۱۰,۲۷۸ نفر
۳۲,۱۰۶ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۲۹ ۴۶۲   کاربر ۶۳۹   صفحه
۱۱/۲۸ ۹۴۲   کاربر ۱,۶۸۸   صفحه
۱۱/۲۷ ۹۲۸   کاربر ۱,۳۹۶   صفحه
۱۱/۲۶ ۹۹۰   کاربر ۱,۴۶۸   صفحه
۱۱/۲۵ ۱,۰۷۴   کاربر ۱,۴۵۳   صفحه
۱۱/۲۴ ۱,۱۳۱   کاربر ۱,۶۰۱   صفحه
۱۱/۲۳ ۱,۰۱۵   کاربر ۱,۷۵۷   صفحه
۱۱/۲۲ ۸۰۰   کاربر ۱,۰۰۸   صفحه
۱۱/۲۱ ۱,۱۵۳   کاربر ۱,۷۹۹   صفحه
۱۱/۲۰ ۱,۱۱۳   کاربر ۱,۵۶۴   صفحه
۱۱/۱۹ ۱,۲۴۴   کاربر ۱,۶۰۲   صفحه
۱۱/۱۸ ۱,۲۸۸   کاربر ۱,۷۱۵   صفحه
۱۱/۱۷ ۱,۲۹۰   کاربر ۱,۸۰۶   صفحه
۱۱/۱۶ ۱,۱۵۸   کاربر ۱,۹۳۶   صفحه
۱۱/۱۵ ۱,۰۵۸   کاربر ۱,۶۳۱   صفحه
۱۱/۱۴ ۱,۱۸۳   کاربر ۱,۸۶۲   صفحه
۱۱/۱۳ ۱,۰۸۲   کاربر ۱,۷۱۱   صفحه
۱۱/۱۲ ۱,۲۰۷   کاربر ۱,۵۸۷   صفحه
۱۱/۱۱ ۱,۲۵۰   کاربر ۱,۹۰۳   صفحه
۱۱/۱۰ ۱,۲۶۳   کاربر ۲,۰۱۷   صفحه
۱۱/۰۹ ۱,۳۱۲   کاربر ۱,۹۱۷   صفحه
۱۱/۰۸ ۱,۳۱۹   کاربر ۱,۸۹۲   صفحه
۱۱/۰۷ ۱,۲۵۵   کاربر ۱,۹۴۴   صفحه
۱۱/۰۶ ۷۸۵   کاربر ۱,۲۷۹   صفحه
۱۱/۰۵ ۸۴۶   کاربر ۱,۴۲۹   صفحه
۱۱/۰۴ ۱,۰۹۱   کاربر ۱,۸۲۲   صفحه
۱۱/۰۳ ۱,۰۷۲   کاربر ۱,۸۰۰   صفحه
۱۱/۰۲ ۱,۰۰۱   کاربر ۱,۷۰۷   صفحه
۱۱/۰۱ ۱,۱۵۵   کاربر ۱,۹۴۷   صفحه
۱۰/۳۰ ۹۲۹   کاربر ۱,۵۰۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۵,۰۰۳ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۳,۸۷۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۸,۲۷۶ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۳,۰۵۴ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۹,۲۱۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۹,۳۰۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۳,۱۳۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۲,۱۲۶ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۵۸,۳۷۴ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۱۵,۱۸۵ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۳۹,۰۶۴ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۴۸,۴۰۰ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۲۴,۲۹۵ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۸۷,۰۷۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۴۰,۹۱۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۱۵,۵۰۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۰۶,۱۵۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۰۹,۸۵۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۱۵,۶۷۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۱۸,۱۶۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۱۶,۰۲۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۰۸,۰۶۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۰۴,۰۲۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۸,۶۴۴ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۶,۰۱۱,۶۶۹ ۵۹ %
ZZZ
ZZZ
۵,۰۴۷,۱۰۰ ۱۹ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۶ %
USA
USA
۱,۳۶۸,۳۱۱ ۵ %
EU
EU
۱,۲۸۱,۹۶۷ ۵ %
DEU
DEU
۵۱۲,۵۹۱ ۲ %
GBR
GBR
۳۰۶,۶۶۵ ۱ %
RUS
RUS
۲۸۶,۳۴۶ ۱ %
ROM
ROM
۲۴۴,۵۲۵ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۸,۵۵۰ ۱ %
CHN
CHN
۸۵,۸۸۹ ۰ %
NOR
NOR
۵۷,۳۸۷ ۰ %
TUR
TUR
۵۱,۶۸۲ ۰ %
ITA
ITA
۴۶,۹۳۳ ۰ %
FIN
FIN
۳۸,۷۲۴ ۰ %
POL
POL
۳۰,۰۲۵ ۰ %
UKR
UKR
۲۹,۸۴۵ ۰ %
CAN
CAN
۲۸,۷۷۷ ۰ %
NLD
NLD
۲۵,۵۴۰ ۰ %
ESP
ESP
۲۴,۲۲۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۳۱,۶۹۹ ۲۵ %
Chrome
Chrome
۱۸۸,۰۱۲ ۲۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۲۷,۷۶۵ ۱۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۱۵,۴۶۶ ۱۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۸۶,۵۲۱ ۹ %
Mozilla
Mozilla
۷۶,۵۶۰ ۸ %
IE 7.0
IE 7.0
۳۱,۱۴۴ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۸,۵۸۱ ۳ %
Other
Other
۱۶,۵۶۳ ۲ %
Safari
Safari
۱۲,۹۴۴ ۱ %
Opera
Opera
۱۱,۶۲۳ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۱,۴۱۹ ۱ %
Edge
Edge
۴۲۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۲۸۳,۸۸۱ ۳۲ %
Windows 7 ۲۵۱,۳۶۵ ۲۸ %
Other ۱۴۶,۲۰۱ ۱۷ %
Windows 8 ۸۵,۷۷۶ ۱۰ %
Windows 2003 ۵۲,۲۱۴ ۶ %
Linux ۳۴,۱۷۱ ۴ %
iOS ۹,۹۲۲ ۱ %
Vista ۷,۷۰۷ ۱ %
Windows 10 ۷,۰۶۳ ۱ %
Android ۶,۲۱۲ ۱ %
FreeBSD ۹ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اداره کار اصفهان ۹,۶۱۹
isfahan.mcls.gov.ir ۳,۵۴۹
اداره تعاون اصفهان ۳,۴۷۵
isfahan.icmportal.ir ۳,۰۷۷
www.isfahan.mcls.gov.ir ۲,۷۴۵
www.isfahan.icmportal.ir ۱,۸۷۸
اداره کار استان اصفهان ۱,۷۸۶
http://isfahan.mcls.gov.ir ۱,۵۱۶
سایت اداره کار اصفهان ۱,۵۰۷
اداره کل تعاون استان اصفهان ۱,۳۵۸
اداره کل تعاون اصفهان ۱,۲۹۹
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان ۱,۲۰۵
حقوق و مزایای سال 92 ۱,۰۶۱
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ۹۸۹
سختی کار ۹۶۱
http://isfahan.icmportal.ir ۹۵۰
تعاون اصفهان ۸۷۱
اداره کار و امور اجتماعی اصفهان ۸۰۳
کار در اصفهان ۸۰۲
سامانه ثبت نامی در سایت وزارت کار ۷۳۰
اداره کل تعاون ۷۲۶
اداره کار ۷۲۵
اداره کاراصفهان ۷۱۶
جدول حقوق و مزایای سال 92 ۷۰۶
اداره تعاون کار اصفهان ۶۲۰
اداره کل تعاون کار اصفهان ۵۸۳
اساسنامه تعاونی مسکن ۵۵۷
بخشنامه ۵۰۲
کمیته استانی ۴۹۵
روابط کار ۴۹۲
اداره تعاون استان اصفهان ۴۶۹
حق اولاد ۴۳۲
اساسنامه ۴۲۹
http://isfahan.mcls.gov.ir/ ۴۲۲
مرخصی زایمان ۴۰۴
فرم ۳۹۵
بازرسی کار ۳۹۴
http://isfahan.icmportal.ir/ ۳۶۷
اداره کل کار اصفهان ۳۶۴
معاونت روابط کار ۳۶۳
اداره بازرسی کار ۳۵۹
آدرس اداره کار اصفهان ۳۵۷
جدول حقوق 92 ۳۴۹
بازنشستگی ۳۴۵
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان ۳۴۲
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان ۳۳۹
سامد ۳۳۳
اداره کار و تعاون اصفهان ۳۳۱
اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان ۳۲۶
کار اصفهان ۳۲۴