تعداد بازدیدکنندگان

۲۹ نفر
۳۰,۴۳۰,۲۷۲ نفر
۱۹,۸۱۸ نفر
۴۶,۱۵۲ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۳ ۷۲۲   کاربر ۹۳۲   صفحه
۰۳/۰۲ ۱,۵۳۶   کاربر ۲,۲۶۷   صفحه
۰۳/۰۱ ۱,۵۰۳   کاربر ۲,۱۵۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۱,۵۳۷   کاربر ۲,۰۵۶   صفحه
۰۲/۳۰ ۱,۶۱۳   کاربر ۲,۲۱۱   صفحه
۰۲/۲۹ ۱,۲۵۳   کاربر ۱,۹۰۳   صفحه
۰۲/۲۸ ۸۹۷   کاربر ۱,۰۸۳   صفحه
۰۲/۲۷ ۱,۰۴۹   کاربر ۱,۵۰۹   صفحه
۰۲/۲۶ ۱,۲۰۱   کاربر ۱,۸۲۴   صفحه
۰۲/۲۵ ۱,۴۰۰   کاربر ۲,۰۳۰   صفحه
۰۲/۲۴ ۱,۲۱۳   کاربر ۱,۸۳۲   صفحه
۰۲/۲۳ ۱,۱۸۷   کاربر ۱,۸۶۹   صفحه
۰۲/۲۲ ۱,۰۳۸   کاربر ۱,۶۳۴   صفحه
۰۲/۲۱ ۱,۲۶۷   کاربر ۱,۸۷۰   صفحه
۰۲/۲۰ ۱,۲۲۲   کاربر ۱,۷۳۳   صفحه
۰۲/۱۹ ۱,۲۶۱   کاربر ۱,۷۳۹   صفحه
۰۲/۱۸ ۱,۲۰۱   کاربر ۱,۷۶۸   صفحه
۰۲/۱۷ ۱,۲۰۱   کاربر ۱,۷۷۵   صفحه
۰۲/۱۶ ۱,۳۴۰   کاربر ۲,۲۶۵   صفحه
۰۲/۱۵ ۱,۱۹۲   کاربر ۱,۹۱۹   صفحه
۰۲/۱۴ ۹۰۴   کاربر ۱,۰۲۶   صفحه
۰۲/۱۳ ۱,۱۶۲   کاربر ۱,۷۵۶   صفحه
۰۲/۱۲ ۱,۰۳۶   کاربر ۱,۱۶۴   صفحه
۰۲/۱۱ ۱,۵۵۳   کاربر ۲,۱۸۵   صفحه
۰۲/۱۰ ۱,۵۱۹   کاربر ۲,۳۷۰   صفحه
۰۲/۰۹ ۱,۴۲۱   کاربر ۲,۲۹۶   صفحه
۰۲/۰۸ ۱,۴۴۲   کاربر ۲,۳۰۸   صفحه
۰۲/۰۷ ۹۹۶   کاربر ۱,۲۳۴   صفحه
۰۲/۰۶ ۱,۴۸۸   کاربر ۲,۳۶۰   صفحه
۰۲/۰۵ ۱,۲۴۲   کاربر ۱,۸۶۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۹,۹۹۰ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۸,۳۲۴ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۲,۷۰۲ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۶,۶۲۷ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۳,۳۹۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۳,۲۴۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۶,۴۱۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۷,۹۹۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۶۹,۲۱۰ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۲۷,۵۲۱ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۵۱,۵۶۴ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۶۱,۳۴۳ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۳۵,۹۱۲ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۹۷,۳۹۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۴۸,۹۸۶ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۳,۶۶۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۱۳,۳۴۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۱۵,۶۹۰ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲۱,۲۱۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۲۳,۸۸۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۲۲,۰۶۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۳,۹۶۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۰۹,۵۶۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۹۳,۸۹۸ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۷,۵۱۹,۸۰۴ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۵,۸۶۷,۴۷۵ ۲۰ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
USA
USA
۱,۵۰۰,۰۱۹ ۵ %
EU
EU
۱,۴۰۱,۴۱۸ ۵ %
DEU
DEU
۶۱۹,۶۳۴ ۲ %
GBR
GBR
۳۲۹,۴۰۰ ۱ %
RUS
RUS
۳۰۹,۳۹۸ ۱ %
ROM
ROM
۲۷۷,۸۴۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۵۶,۲۱۹ ۱ %
CHN
CHN
۸۸,۵۹۵ ۰ %
ITA
ITA
۶۳,۱۰۲ ۰ %
NOR
NOR
۶۰,۴۴۸ ۰ %
TUR
TUR
۵۳,۳۲۶ ۰ %
FIN
FIN
۴۰,۳۳۳ ۰ %
POL
POL
۳۸,۰۵۹ ۰ %
UKR
UKR
۳۲,۱۷۴ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۹۷۵ ۰ %
DNK
DNK
۳۰,۴۴۰ ۰ %
NLD
NLD
۲۸,۷۲۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۴۰,۱۷۲ ۲۳ %
Chrome
Chrome
۲۰۵,۳۵۶ ۲۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۵۴,۳۸۷ ۱۵ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۵۱,۶۱۴ ۱۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۸۶,۶۴۶ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۷۷,۷۷۲ ۸ %
IE 7.0
IE 7.0
۳۱,۱۵۱ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۹,۱۴۸ ۳ %
Other
Other
۱۸,۲۰۲ ۲ %
Safari
Safari
۱۴,۱۰۷ ۱ %
Opera
Opera
۱۲,۳۷۷ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۲,۰۵۹ ۱ %
Edge
Edge
۵۰۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۲۸۷,۵۲۹ ۲۹ %
Windows 7 ۲۶۲,۲۳۱ ۲۷ %
Other ۱۸۷,۵۶۱ ۱۹ %
Windows 8 ۱۱۰,۵۴۰ ۱۱ %
Windows 2003 ۵۲,۲۶۰ ۵ %
Linux ۴۳,۶۷۸ ۴ %
iOS ۱۱,۰۳۷ ۱ %
Windows 10 ۹,۷۸۵ ۱ %
Vista ۷,۷۹۶ ۱ %
Android ۶,۶۱۵ ۱ %
FreeBSD ۹ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اداره کار اصفهان ۹,۸۰۲
isfahan.mcls.gov.ir ۳,۵۴۹
اداره تعاون اصفهان ۳,۴۸۷
isfahan.icmportal.ir ۳,۰۷۷
www.isfahan.mcls.gov.ir ۲,۷۴۶
www.isfahan.icmportal.ir ۱,۸۷۸
اداره کار استان اصفهان ۱,۸۰۱
سایت اداره کار اصفهان ۱,۵۱۸
http://isfahan.mcls.gov.ir ۱,۵۱۶
اداره کل تعاون استان اصفهان ۱,۳۶۵
اداره کل تعاون اصفهان ۱,۳۰۳
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان ۱,۲۰۸
حقوق و مزایای سال 92 ۱,۰۶۱
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ۱,۰۱۰
سختی کار ۹۶۱
http://isfahan.icmportal.ir ۹۵۰
تعاون اصفهان ۸۸۱
اداره کار و امور اجتماعی اصفهان ۸۰۹
کار در اصفهان ۸۰۲
اداره کار ۷۳۷
اداره کاراصفهان ۷۳۴
سامانه ثبت نامی در سایت وزارت کار ۷۳۰
اداره کل تعاون ۷۲۶
جدول حقوق و مزایای سال 92 ۷۰۶
اداره تعاون کار اصفهان ۶۲۱
اداره کل تعاون کار اصفهان ۵۸۸
اساسنامه تعاونی مسکن ۵۵۹
بخشنامه ۵۳۱
کمیته استانی ۴۹۵
روابط کار ۴۹۲
اداره تعاون استان اصفهان ۴۶۹
فرم ۴۴۲
حق اولاد ۴۳۵
اساسنامه ۴۳۱
http://isfahan.mcls.gov.ir/ ۴۲۲
مرخصی زایمان ۴۱۱
بازرسی کار ۳۹۶
آدرس اداره کار اصفهان ۳۷۲
اداره کل کار اصفهان ۳۷۱
http://isfahan.icmportal.ir/ ۳۶۷
معاونت روابط کار ۳۶۴
اداره بازرسی کار ۳۶۰
جدول حقوق 92 ۳۴۹
بازنشستگی ۳۴۵
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان ۳۴۳
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان ۳۴۲
بیمه بیکاری ۳۳۵
اداره کار و تعاون اصفهان ۳۳۵
سامد ۳۳۳
اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان ۳۲۶