بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

قابل توجه مراجعین محترم

  کلیه خدمات  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در بخش خدمات دولت الکترونیک> شناسنامه خدمات(دارای 21 خدمت اصلی و 60 زیر خدمت) قابل دسترس می باشد .

در این بخش اطلاعات کلی بهمراه کلیه قوانین ، اهداف، مسئولیتها و تعهدات مربوط به هر خدمت ، گردش کار و مدارک مورد نیاز به صورت مجزا بارگذاری گردیده است و همچنین هر خدمت دارای فرم نظر سنجی میباشد.

بدینوسیله بیانیـه سطح توافق خدمات وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی را به اطلاع می رساند:

امکانات  به شرح ذیل در خدمت کاربـران گرامی قرار گرفته است:

* لینک دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

* اطلاعات مورد نیاز مخاطبان در بخش فرم های آنلاین و تابلوی اعلانات

* اطلاعات تخصصی مورد نیاز مخاطبان در هر حوزه

* مدیریتی بصورت مجزا

* بخش سوالات متداول

* آرشیو اخبار

* امکان چاپ و تهیه نسخه الکترونیکی از فرم ها در قالب فرمت های رایج

* بخش نظرسنجی

* قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه

* آگهی های مناقصات و مزایده ها

* دسته‌بندی خدمات دستگاه بطور مناسب

 2) برای ارتباط مستقیم با معاون و مدیرکل ها بهمعرفی مدیران مراجعه نمایید.

3)  زیرپرتال اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان  بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشدو درصورت بروز هرگونه اشکال ونقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهدگردید.