وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 معاونت امور تعاون 

با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی و ادغام وزارتخانه های «تعاون»،«کار و امور اجتماعی» و «رفاه اجتماعی» و شکل گیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهریور ماه 1390؛ انجام امور بخش تعاون به معاونت امور تعاون در ادارات کل استان ها واگذارشد. جهت آشنایی بیشتر با اهداف و وظایف واگذار شده با این بخش خلاصه ای از سند ملی توسعه بخش تعاون و همچنین قانون برنامه چهارم و همچنین عملکرد این معاونت به تفکیک حوزه های کاری و خلاصه ای از اهم وظایف هر حوزه ارائه می گردد.

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 219 معاونت امور تعاونی ها علیرضا تیغ ساز 

 

گزیده‌ای از سند ملی توسعه بخش تعاون

     وضعیت بخش تعاون در سند چشم‌انداز:

از ویژگی ها و ارزشهای مورد توجه در بخش تعاون عدالت اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد است  که در سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است.

     وضعیت بخش تعاون در اهداف کلان برنامه پنجم  توسعه

-         افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد تولید ناخالص داخلی

-         توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با تکیه بر تعاونی ها

     نقش و جایگاه بخش تعاونی در برنامه پنجم  توسعه :

-    در بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی:ازطریق تجمیع سرمایه‌های کوچک مردم و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف

-         در توسعه مبتنی بر دانائی نقش تعاونیهابا توجه به انسان محوری آنها می‌تواند برجسته باشد؛

-    در ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی: از طریق عضویت فراگیر عامه مردم در تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی وکاهش قیمت‌ها

-    ارتقاء عدالت اجتماعی: تعاونیها از طریق گسترش عضویت؛ برقراری فرصت‌های مساوی؛ تسهیل دسترسی همگان به منابع و امکانات، توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای اشتغال و ایجاد بنگاههای اقتصادی مقتدر، حفظ و بهبود اشتغال موجود، گسترش مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری ترجیحی سهام بنگاههای اقتصادی بخش دولتی می‌توانند موجب تحقق عدالت اجتماعی و بهبود ضریب جینی (توزیع درآمدها) شوند.

-    در توسعه فرهنگی کشور تعاونی ها : از طریق ترویج فرهنگ کار گروهی و تیمی  نقش اساسی را ایفا می‌کنند.

-    در نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت: از طریق انتقال‌ بخشی از تصدیهای اقتصادی دولت به بخش تعاونی

*******************

وضعیت بخش تعاونی در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

در بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است می‌بایست سهم بخش  تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25٪ برسد. بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مؤثر بر توسعه بخش تعاون عبارتند از :

- واگذاری   فعالیت های  خارج از شمول اصل 44 به بخش‌های تعاونی و خصوصی

- اجازة سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در موارد مشمول اصل 44 بشرح بندهای 1 تا 8 سیاستهای کلی مربوط به بخش تعاونی

- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25٪ تا آخر برنامه اشتغال پنج ساله پنجم

- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت ایجاد  اشتغال  مولد

- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی

- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه

- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش

- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها

- توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها

- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی 

اهم برنامه عملیاتی  و طرح های حوزه تعاون :

1-     پی گیری و اجرای سیاستهای اصل 44،ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش تعاون .

2-     توسعه مشارکتهای مردمی

3-     ترویج فرهنگ ودانش تعاون .

4-     زمینه یابی و بستر سازی تشکیل تعاونی ها

5-     گسترش تعاونی ها

6-     حمایت مالی و اعتباری و توسعه بازار سرمایه در بخش تعاون .

7-     ارتقای بهره وری تعاونی ها و اتحادیه ها

 

در راستای برنامه عملیاتی فوق الذکر وظایف زیر به معاونت امور تعاون در ادارات کل استانها واگذار شده است  :

-          پی گیری تشکیل تعاونی های  فراگیر ملی برای فقر زدایی
-          پی گیری تشکیل تعاونی های سهامی عام برای توسعه سرمایه گذاری در بخش تعاون و افزایش سرمایه تعاونی های سهام عدالت .
-          پی گیری تشکیل تعاونی های سهامی عام با تاکید بر مدیریت سهام عدالت .
-          برنامه ریزی و کمک برای تشکیل تعاونی با عضویت واحد های صنفی ،معدنی،کشاورزی وخدماتی کوچک و متوسط خصوصی.
-          تاکید بر استقلال و خود گرانی تعاونی ها و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی آنها .
-          کمک به احیای  تعاونی های راکد و متوقف قابل بازیافت با همکاری اتاق های تعاون و سایر تشکل های تعاونی با هدف استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش.
-          تلاش در جهت تقویت نظارت های داخلی در تعاونی هاو عملکرد کامل و صحیح ارکان تعاونی (مجمع عمومی ،هیات مدیره و بازرسان )به منظور پاسخگویی صحیح و شفاف به اعضا .
-          کمک به توسعه بازار و صادرات محصولات تعاونی ها  با مشارکت اتحادیه ها و اتاق های تعاون .
-          شناسایی ویژگی ها و معرفی الگو ها (تهیه مونو گرافی)، رهیافت ها ،استانداردها،روش ها و تجارب تعاونی های موفق
-          توسعه امر تحقیق و پژوهش با اولویت طرح های توسعه کار آفرینی و کسب و کار .
-          شناسایی گروه های هدف و زمینه یابی تشکیل تعاونی ها برای هریک از آنها
-          مشاوره و ترغیب و سازماندهی گروه های هدف برای تشکیل تعاونی ها
-          بستر سازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی در قالب تعاونی
-          گسترش تعاونی های ادارات  برای واگذاری تصدی ها
-          گسترش تعاونی های لیزینگ برای کالاهای تعاونی های تولیدی و مصرف
-          گسترش تعاونی های مصرف زنجیره ای گسترش تعاونی های تولیدی و خدماتی کار با هدف اشتغال بیکاران .
-          گسترش تعاونی های نتعارف نظیر مصرف ،مسکن ،اعتبار و سایر نیازهای رفاهی مصرف کنندگان و..
-          گسترش تعاونی های مشاغل و فعالیتهای کوچک و متوسط
-          گسترش تعاونی هادر حوزه های جدید دانش بنیان ،مشاغل نو ،فناوری های بالا
-          استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های تعاونی ها در اجرای قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی
-          گسترش تعاونی های نوع جدید (تعاونی های سهامی عام ،تعاونی های فراگیر ملی با تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی ...)
-          تشکیل تعاونی های کارکنان شرکتهای دولتی با استفاده از سهام ترجیحی (موضوع ماده 30 قانون اصل 44)