اداره  تحقیقات ؛آموزش و ترویج

مأموریت و وظایف 

واحد آموزش:  ارائه خدمات آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی، تخصصی و مهارتی تعاونی‌ها در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان در گرایشهای مختلف برای مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان.

روند ارائه خدمت در واحد آموزش 

1.     اطلاع رسانی برنامه های آموزشی به اتحادیه  و تعاونی ها

2.     تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز به اداره شهرستان مربوطه توسط متقاضیان حضور دردوره های آموزشی

3.     . انتخاب مدرس و اعلام  زمانی برگزاری دوره آموزشی 

4.     برگزاری دوره های آموزشی  توسط ادارات شهرستانها یا آموزشگاهها و موسسات آموزشی طرف قرار داد یا اتاق تعاون

5.     نظر سنجی از فراگیران

6.     اعلام نتایج آزمون دوره های آموزشی حضوری

7.  صدور گواهینامه ویا تایید یه دوره های آموزشی  برای فراگیرانی که دوره های فوق را با موفقیت طی نموده اند

8.     ارائه آموزشهای غیر حضوری

9.     ارائه برخی خدمات آموزشی از طریق سایت اداره کل و وزارتخانه

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 210 خانم شهیدی* رئیس اداره آموزش *

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 211 آقای جعفری خانم طنازی * کارشناس آموزش *

واحد تحقیقات

   انجام مطالعات و تحقیقات لازم جهت شناخت بخش تعاون، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات لازم در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استخراج نتایج آن، ارائه خدمات به تعاونی ها و دانشجویان در قالب حمایت

از طرحهای تحقیقاتی.

روند ارائه خدمات در واحد تحقیقات 

 الف ) حمایت از پایان نامه های دانشجویی

1) ارائه پروپوزال تصویب شده دانشگاه به واحد تحقیقات اداره کل

2) بررسی موضوع و پروپوزال 

3) انعقاد قرار داد  با دانشجو (در صورت تصویب پروپوزال )

4) تحویل 3 نسخه از پایان نامه و 2 مقاله علمی – پژوهش  از سوی دانشجو و ارسال آن به وزارت متبوع جهت داوری نهایی

5) پرداخت مبلغ مشخص شده پس از داوری نهایی به دانشجو 

ب) انجام طرح های تحقیقاتی  

1) بررسی نیاز های تحقیقاتی اداره کل تعاون استان و اعلام موضوعات مورد نیاز برای انجام طرح های تحقیقاتی

2) اعلام فراخوان موضوعات مشخص شده در اتاق فکر در سایت اداره کل تعاون

3) بررسی پروپوزال های واصله  در اتاق فکر تعاون   

4) ارسال پروپوزال منتخب به وزارت تعاون و کسب مجوز انجام طرح

5) انعقاد قرار داد با مجری در صورت موافقت وزارتخانه با انجام طرح

6) ارسال دو فصل اول طرح تحقیقاتی توسط مجری و بررسی فصلهای نظری طرح توسط داور منتخب اتاق فکر

7) ارائه طرح انجام شده در زمانبندی مشخص شده در پروپوزال

8) تسویه حساب نهایی با مجری طرح   

 ج) نگارش مقالات و مونوگرافی های مرتبط با بخش تعاون   

علاقمندان به نگارش مقالات و مونو گرافی ها لازم است ابتدا موضوع مقاله را به اداره کل تعاون اعلام و پس از تایید  و انعقاد قرار داد  مقاله خود را در این زمینه ارسال دارند . مقالات پس از داوری  جهت درج در انتشارات وزارت

تعاون به دفتر تحقیقات وزارت تعاون  ارسال می گردد.

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 212 خانم رفیعی  * کارشناس تحقیقات *

  واحد ترویج 

 نشر و اشاعه فرهنگ تعاون، انتقال دانش و مهارت‌های کاربردی به اعضای گروه‌های هدف به منظور افزایش کارایی تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال با استفاده از ابزارهایی چون برگزاری گردهمایی، همایش، ایجاد واحدهای مشاوره تخصصی، بازدید از تعاونی‌ها، نشریات، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و سایر رسانه‌ ها را میتوان از اهم وظایف در نظر گرفته شده برای این واحد دانست .واحد ترویج به عنوان نظام آموزشی غیر رسمی با نقشی گسترش یافته در حیطه های مختلف ،اهدافی چون معرفی و انتقال آخرین یافته های علم و فناوری به نیروی انسانی و توانمند نمودن ایشان از طریق ساماندهی کار جمعی است و نتایجی همچون ایجاد انگیزه و ارائه راههای جدید به منظور افزایش توان فکری و مهارت افراد جامعه خارج از مرزهای ساختار آموزشی به بار خواهد آورد و لذا مکمل نظام آموزشی به شمار می آید .

اهداف  

1-     ترویج فرهنگ تعاون در بین مخاطبان

2-     اطلاع رسانی و آموزش برای ارتقا نگرش ،سطح آگاهی و تغییر رفتار مخاطبان

3-     ایجاد و تقویت علاقه ،انگیزه و باورهای مخاطبان برای پیوستن به نهضت تعاونی

  اهم فعالیتهای واحد ترویج  

1-     برگزاری جلسات ،گردهمایی ها ، همایش ها  و سمینار های ترویجی 

2-     تهیه مونوگرافی از تعاونی های مطرح و نمونه 

3-     تولید و انتشار لوح فشرده ترویجی

4-     چاپ و نشر مطالب ترویجی در رسانه ها 

5-     تهیه و توزیع بروشور پوستر و تراکت و جزوات ترویجی 

6-     برگزاری جشنواره ها و مسابقات ترویجی

7-     تجهیز کتابخانه ها ی ادارات تعاون 

8-     برگزاری بازدید های ترویجی از تعاونی های الگو و موفق 

9-     تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی 

10- برگزاری و حضور در نمایشگاههای مرتبط

شماره های تماس 6-6670853 داخلی 211 خانم اکبریان * کارشناس ترویج *